Contact

Názov organizácie: Rádioklub OM3Kii

Sídlo: Bakošova 16, 841 03 Bratislava

IČO: 3 0 7 8 9 5 4 1

Právna forma: Občianske združenie

Finančné zdroje  pre činnosť rádioklubu pochádzali takmer výlučne z členských príspevkov a sponzorských darov. Dnes máme ďalšiu možnosť, ako pomôcť naplniť klubovú pokladnicu. Tou je poukázanie 2 % zaplatenej dane našej organizácii. Ak sa tak rozhodnete, prispejete tým k našej snahe o ďalší rozvoj rádioklubu a výchove novej generácie rádioamatérov.

 

Ďakujeme.